Mikä on TGM Panel?

TGM-paneeli kuuluu globaaliin markkinatutkimusyritykseen - TGM Research FZE:hen. TGM-paneeli tekee kyselyitä Internetissä tai mobiileissa johtavien markkinatutkimusyritysten puolesta. Tutkimukset kattavat monenlaisia aiheita, kuten tuotteita, tuotemerkkejä, mainoksia sekä muita yleistä etua koskevia aiheita. Yritysten, virastojen, koulutuksen ja median markkinatutkijat ottavat meihin yhteyttä keräätökseen tietoa ja mielipiteitä panelisteiltamme.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.