Mogu li imati nekoliko računa?

Ne. Nije dozvoljeno pravljenje više od jednog računa kod nas. Pokušaj stvaranja više računa može voditi ukidanju vašeg računa i gubitku svih sakupljenih poena. Ovo je jasno navedeno u našim Uslovima korištenja, koje ste prihvatili prilikom registracije.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.