Koliko novca mogu zaraditi?

Iznos novca koji možete zaraditi zavisi od učestalosti ispunjavanja anketa te koliko su one obimne. U principu, što su ankete obimnije, obilnije su plaćene. Konkretne nagrade variraju od ankete do ankete. Tačne detalje o nagradama za pojedine ankete ćete dobiti u pozivnom emailu za to konkretnu anketu. Da bi ste maksimizirala zarada, potrebno je da u potpunosti popunite svoj demografski profil, redovno ga ažurirate i proveravate email.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.