Budem dostávať emailové správy od niekoho iného než TGM Panel?

Nie. TGM Panel v žiadnom prípade nedá, neprenajme, ani nepredá vašu emailovú adresu nikomu inému, ako i neumožní tretím stranám posielať vám správy. Detaily ktoré ste poskytli počas registrácie a aktualizácie vášho profilu sú použité len s ohľadom k výberu účastníkov pre štúdie, a iných komunikácií s ohľadom na členstvo vo výskumnej skupine.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.