Môžem mať niekoľko účtov?

Nie. Mať u nás viac než jeden účet nie je dovolené. Pokus o tvorenie niekoľko účtov môže viesť k ukončeniu vášho účtu a straty nazbierných bodov. Toto je ujasnené v Podmienkach, ktoré akceptujete počas procesu registrácie.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.