Musím sa zúčastniť každej štúdie?

Samozrejme nás vešmi teší ak akceptujete naše pozvánky a delíte sa s nami o váš názor! Ale rozhodnutie o tom, či sa chcete zúčastniť štúdie alebo nie, je samozrejme na vás. No pamätajte si - čím viac štúdií sa zúčastníte, tým viac zarobíte.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.