Začal(a) som štúdiu ale nemal(a) som možnosť ju dokončiť

Toto sa môže stať kvôli niekoľkým dôvodom, vrátane:

1. Štúdia je už uzavretá: štúdie trvajú len určitý čas. Akonáhle je lehota ukončená, štúdiu už nemôžete začať. Preto je dôležité odpovedať na pozvánky čo najskôr.

2. Vyradený alebo nevhodný účastník: Niekedy váš profil nezodpovedá podmienkam štúdie, čo znamená, že ste mimo cieľovej skupiny pre danú štúdiu. Štúdie kde vám je udelený takýto status sa nepočítajú ako plne ukončené a incentívy nie sú vyplatené.

3. Dvojité účastnenie sa: ak ste sa už štúdie zúčastnili (dokončili ju alebo ste boli zaznamenaný ako nevhodný kandidát) a pokúsite sa začať znova, k dotazníku nebudete mať prístup.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.