Ako sa dozviem o nových štúdiách?

Vždy keď je pre vás k dispozícii nová štúdia, povieme vám o tom emailom a dostať sa k nej takisto môžete prostredníctvom emailu. Špecifické detaily odmeny za každú štúdiu ako aj jej trvanie nájdete tam. Ak ste odberateľ, alebo máte náš push system, môžete pozvania dostať aj prostredníctvom vášho prehliadača alebo mobilu. Taktiež vám môžeme zaslať SMS na číslo ktoré ste nám poskytli, s pozvánkou do štúdie.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.