Ako dlho trvá dokončenie štúdie?

Väčšina štúdií trvá zhruba 10-15 minút, keďže typická štúdia má iba asi 20 až 30 krátkych otázok. Z času na čas sa vyskytnú dlhšie štúdie s komplexnejšími otázkami. Ale hoc aj najdlhšie štúdie by nemali trvať viac než 25 minút. Odhad času potrebného na dokončenie štúdie vám vždy povieme.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.