Musím platiť, kúpiť alebo sa stať odberateľom?

Nie. TGM Výskum vykonáva len legitímne prieskumy verejného názoru. Nebude of vás vyžadovaná kúpa ani odberanie ničoho. Vám ponúknuté služby sú celkom zdarma a nikdy od vás nebudeme žiadať peniaze.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.