Čo je Paypal?

Paypal je poskytovateľ platobných služieb. Paypal poskytuje možnosť bezpečne posielať a získavať peniaze, bez starostí a veľmi lacno, používajúc vašu emailovú adresu. Môžete sa registrovať tu: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.