Ali lahko povabim Prijatelje/družinske člane /druge, da se pridružijo?

Seveda, spodbujamo vas, da povabite svoje prijatelje k pridružitvi! Naprošamo vas, da prosite svoje prijatelje ali družinske člane, da izpolnijo svojo prijavnico.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.