Ali imam lahko več računov?

Ne. Ne morete ustvariti več kot enega računa pri nas. Če poskusite odpreti več računov, lahko pride do prekinitve vašega računa in izgube vseh zbranih točk. To je jasno navedeno v naših Splošnih pogojih poslovanja, ki jih sprejmete ob registraciji.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.