Začel sem z reševanjem ankete, vendar je nisem mogel dokončati. Kaj je razlog za to?

Obstaja več razlogov, zaradi katerih se lahko to zgodi, vključno z naslednjimi:

1. Ankete so že zaprte: Ankete se izvajajo v  določenem časovnem obdobju. Ko bo rok dosežen, pričetek ankete ne bo več mogoč. Priporočamo vam, da čimprej odgovorite na vabila k reševanju ankete.

2. Ste zunaj ciljne skupine: Včasih se vaš profil ne ujema s kriteriji raziskave, kar pomeni, da ste zunaj ciljne skupine za določeno anketo. Ankete, v katerih prejmete sporočilo, ki se glasi "ste zunaj ciljne skupine", se ne štejejo kot popolnoma dokončane in zato tudi niso nagrajene.

3. Dvojna udeležba: Če ste že sodelovali v anketi; (bodisi ste že končali z reševanjem bodisi pa ste bili zunaj ciljne skupine), in če poskusite začeti znova, ne boste mogli dostopati do vprašalnika.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.