Kako dolgo traja potek reševanja ankete?

Večina študij bo dolga približno 10-15 minut, saj tipična anketa sestoji iz približno 20 do 30 precej kratkih vprašanj. Od časa do časa bo prišlo do daljših anket z bolj zapletenimi vprašanji. Toda  tudi najdaljše ankete ne bi smele trajati več kot 25 minut. Vedno vključujemo predvideni čas v opis ankete.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.