Kan jag radera mitt konto?

Även om vi hoppas att du kommer att njuta av att vara medlem i vår panel, kan du när som helst avbryta ditt medlemskap i TGM Panel. Logga in på ditt panelkonto, gå till Inställningar och välj alternativet: Stäng konto. Observera att borttagning av data kan ta flera dagar. Under den här tiden kan du fortfarande ta emot meddelanden från oss som har skapats eller slutförts innan du skickade din avbeställning av medlemskapet. Kom ihåg - när ditt konto är stängt kan det inte öppnas igen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.