Vart kan jag se mina poäng/kontosaldo?

Logga in på ditt konto för att se dina poäng. Om du är inloggad, vänligen klicka på "Lös in belöningar" - så kommer du att kunna se ditt saldo. Du kommer också att kunna lösa in din betalning samt kontrollera din belöningshistorik.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.