Behöver jag betala, köpa eller prenumerera på någonting?

Nej. TGM Research genomför endast legitima opinionsundersökningar. Du kommer inte att bli ombedd att köpa eller prenumerera på någonting. Tjänster som erbjuds dig är helt gratis. Vi kommer aldrig att be dig om några pengar på något sätt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.