Vad är PayPal?

PayPal är en betaltjänstleverantör. PayPal tillåter alla att skicka och ta emot pengar säkert, bekvämt och till låg kostnad, med hjälp av en e-mailadress. Du kan registrera dig här: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.