Hur fungerar utbetalningar med PayPal?

Först, vänligen gå till www.paypal.com och öppna ett konto. Det är mycket viktigt att ditt PayPal-konto har samma e-mailadress som den e-mailadressen du mottager undersökningar till (vi skickar enbart pengar till denna e-mail). Om du redan har ett PayPal-konto, kan du lägga till den e-mailadress du använder på TGM Panel (vänligen gå till dina PayPal-inställningar – kontrollera hur du gör det här).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.