Vad är TGM Panel?

TGM Panel tillhör en global marknadsundersökningsleverantör – TGM Research FZE. TGM Panel genomför undersökningar på Internet eller Mobil å ledande marknadsundersökningsföretags vägnar. Undersökningarna täcker ett brett område av ämnen så som: produkter, märken, reklam likaväl som andra ämnen av generellt intresse. Marknadsundersökare från företag, agenturer, utbildningar, och media kontaktar oss för att samla in information och åsikter från våra paneldeltagare.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.