Kan jag ha flera konton?

Nej. Du får inte skapa fler än ett konto med oss. Att försöka öppna flera konton kan leda till att ditt konto stängs ned och att du förlorar alla de poäng som du samlat. Detta framgår tydligt i våra Användarvillkor, vilka du accepterar när du registrerar dig.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.