Måste jag deltaga i varje undersökning?

Vi är väldigt glada, då du accepterar våra inbjudningar och delar din åsikt med oss! Uppenbarligen, så är det dock upp till dig att bestämma dig för varje undersökning, om du vill vara med eller inte. Men, kom ihåg – ju fler undersökningar du deltager i desto mer pengar kommer du att tjäna.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.