Jag har påbörjat en undersökning, men jag kunde inte färdigställa den. Varför skedde detta?

Det kan finnas flera anledningar till varför detta händer, inklusive att:
1. Undersökningarna redan är avslutade: Undersökningarna löper under en viss tidsperiod. När tidsfristen har nåtts kommer du inte att kunna påbörja undersökningen. Vi uppmuntrar dig att svara på enkäterna så snart som möjligt.
2. Utom målgruppen eller bortsållad användare: Ibland matchar din profil inte undersökningskriterierna, vilket innebär att du ligger utanför målgruppen för en viss undersökning. Undersökningar där du får meddelandet "bortsållad" räknas inte som fullständigt genomförda och incitament belönas inte.  
3. Dubbelt deltagande: Om du redan har deltagit i en undersökning (avslutad eller bortsållad) och försöker att starta den igen, kommer du inte att kunna få tillgång till frågeformuläret.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.