Varför får jag inga undersökningar? / Hur ofta kommer jag att få frågan om att deltaga i undersökningar?

Tyvärr kan vi inte ange hur många inbjudningar du kommer att få per dag. Vi kan inte heller berätta när du kommer att få dem, eftersom undersökningar skickas automatiskt när din profil matchar kraven i undersökningen. Deltagarna väljs ut slumpmässigt och det kan förekomma ett förhandsval beroende på olika kriterier som ålder, kön, plats etc. För att öka din chans, se till att alla områden i din medlemsprofil är klara. Medlemmar med fullständigt färdiga profiler får prioritet och har större chans att få undersökningsinbjudningar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.