Hur får jag veta om nya undersökningar?

Varje gång vi har en ny undersökning för dig att genomföra får du ett mail som berättar detta för dig, och du kommer att få tillgång till enkäten direkt från e-mailmeddelandet. Du hittar också detaljer om den specifika belöningen för varje undersökning och längden på undersökningen i meddelandet. Om du prenumererar på vårt push-meddelandesystem kan du få inbjudningar i din webbläsare eller mobil. Vi kan också skicka ett SMS till det nummer du har lämnat, med en inbjudan till undersökningen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.