Hur lång tid tar det att genomföra en undersökning?

De flesta undersökningar är cirka 10-15 minuter långa, eftersom en typisk enkät endast har cirka 20 till 30 relativt enkla frågor totalt. Då och då kommer det att finnas längre undersökningar med mer komplexa frågor. Men till och med de längsta undersökningarna bör inte ta mer än 25 minuter att genomföra. Vi inkluderar alltid en uppskattad tid i undersökningsbeskrivningen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.