ฉันจะได้รับข้อความอีเมลจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ TGM Panel หรือไม่?

ไม่ TGM Panel จะไม่ให้ เช่า หรือขายที่อยู่อีเมลของคุณให้กับบุคคลอื่นหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามส่งข้อความถึงคุณไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม รายละเอียดที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนและเมื่ออัปเดตโปรไฟล์จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกผู้เข้าร่วมการทำแบบสำรวจและการสื่อสารอื่นๆ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของเราเท่านั้น

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.