ฉันได้เริ่มทำแบบสำรวจแล้ว แต่ฉันไม่สามารถทำมันให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เพราะอะไร?

อาจมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น:

1.แบบสำรวจถูกปิดไปแล้ว: แบบสำรวจจะคงอยู่ตามช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อถึงกำหนดเวลาแล้ว คุณจะไม่สามารถเริ่มทำแบบสำรวจได้ เราสนับสนุนให้คุณตอบรับคำเชิญในการทำแบบสำรวจโดยเร็วที่สุด

2. คุณไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือถูกคัดออก: บางครั้งโปรไฟล์ของคุณไม่ตรงกับเกณฑ์ของแบบสำรวจ ซึ่งหมายความว่าคุณอยู่นอกกลุ่มเป้าหมายสำหรับการทำแบบสำรวจนั้น ในแบบสำรวจที่คุณถูก "คัดออก" จะถือว่าคุณไม่ได้ทำแบบสำรวจเสร็จสมบูรณ์ และคุณจะไม่ได้รับเงินตอบแทนจากแบบสำรวจดังกล่าว

3. การเข้าร่วมเกินหนึ่งครั้ง: หากคุณได้เข้าร่วมการทำแบบสำรวจแล้ว (เสร็จสิ้นแล้วหรือถูกคัดออก) และลองเริ่มต้นทำใหม่อีกครั้ง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแบบสำรวจได้

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.