ฉันจะรับทราบเกี่ยวกับแบบสำรวจใหม่ๆ ได้อย่างไร?

ทุกครั้งที่เรามีแบบสำรวจใหม่ให้คุณทำ คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบทางอีเมล และคุณจะสามารถเข้าถึงแบบสำรวจได้โดยตรงจากอีเมล คุณจะพบกับรายละเอียดของเงินตอบแทนสำหรับการทำแบบสำรวจและระยะเวลาในการทำแบบสำรวจแต่ละครั้ง หากคุณสมัครรับข้อมูลจากระบบข้อความพุชของเรา คุณอาจได้รับคำเชิญในเบราเซอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือของคุณ นอกจากนี้เรายังอาจส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่คุณได้ให้ไว้พร้อมกับคำเชิญให้ทำแบบสำรวจ
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.