การทำแบบสำรวจใช้เวลานานแค่ไหน?

แบบสำรวจส่วนใหญ่จะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 10-15 นาทีเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วแบบสำรวจประกอบด้วยคำถามสั้นๆ ประมาณ 20 ถึง 30 คำถามเท่านั้น แต่ในบางครั้งอาจมีแบบสำรวจที่ประกอบไปด้วยคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตามแบบสำรวจที่ยาวที่สุดก็ไม่น่าจะใช้เวลาเกิน 25 นาที เรามักใส่เวลาโดยประมาณไว้ในคำอธิบายการทำแบบสำรวจ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.