ฉันสามารถดูคะแนน/ยอดเงินในบัญชีของฉันได้ที่ไหน?

โปรดเข้าสู่บัญชีของคุณเพื่อดูคะแนนของคุณ หากคุณเข้าสู่ระบบแล้ว โปรดคลิกที่ "รับเงินตอบแทน" และคุณจะเห็นยอดคงเหลือของคุณ คุณจะสามารถรับเงินตอบแทนของคุณ รวมทั้งตรวจสอบประวัติเงินตอบแทนของคุณได้
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.