การชำระเงินผ่าน PayPal ทำอย่างไร

ก่อนอื่น โปรดไปที่ www.paypal.com และเปิดบัญชี สิ่งสำคัญก็คือ โปรดกำหนดอีเมลของบัญชี Paypal ของคุณให้เป็นอีเมลเดียวกับที่อยู่อีเมลที่คุณรับแบบสำรวจ (เราจะส่งเงินไปยังอีเมลนี้เท่านั้น) หากคุณมีบัญชี Paypal อยู่แล้ว คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ใน TGM Panel ได้ (โปรดไปที่การตั้งค่า PayPal ของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีทำ)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.