TGM Panel nedir?

TGM Panel, TGM Research FZE adlı küresel pazar araştırması sağlayan şirkete aittir. TGM Panel öncülük eden pazar araştırması şirketleri adına online ve mobil anketler yürütür. Anketler çok çeşitli konuları kapsar. Örneğin ürünler, markalar, reklamlar veya genel ilgiye yönelik konular. Ticaret kuruluşları, acenteler, eğitim sektörü ve medyadan gelen pazar araştırmacıları, panelistlerimizden bilgi ve fikri almak için bizimle temas kurarlar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.