PayPal nedir?

PayPal ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. PayPal, e-posta adresi yardımıyla, güvenli bir şekilde, uygun olarak ve düşük giderle para gönderilmesine ve alınmasına olanak sağlar. PayPal hizmetine şuradan başvurabilirsiniz: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.