Tôi có thể xóa tài khoản của tôi không?

Trong khi chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởnglà một thành viên của panel của chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký khỏi TGM Panel bất cứ lúc nào. Đăng nhập vào tài khoản panel của bạn, đi tới Cài đặt và chọn tùy chọn: Đóng tài khoản. Xin lưu ý rằng việc xóa dữ liệu có thể mất vài ngày. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể nhận được tin nhắn từ chúng tôi đã được tạo hoặc hoàn thành trước khi gửi phản hồi của bạn. Hãy nhớ rằng - khi tài khoản của bạn bị đóng, nó không thể mở lại được.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.