De ce primesc un „ecran afară”? Ce este asta?

O ieșire a ecranului are loc după ce se constată că nu sunteți calificat pentru un sondaj specific. Anumite sondaje sunt destinate numai participanților care îndeplinesc anumite cerințe.

Determinăm dacă vă potriviți sau nu cerințelor printr-un set de întrebări pe care le punem la începutul acestor chestionare. S-ar putea să fiți eliminat dacă nu vă calificați și veți fi informat printr-un mesaj care să precizeze faptul.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.