Am un cont în mai multe panouri, deci de ce nu pot lua parte la toate sondajele din acesta?

Puteți găsi aceleași sondaje în diferite panouri. Din păcate, puteți completa fiecare sondaj o singură dată, indiferent de panou.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.