De ce unele sondaje pot fi completate numai pe computer sau smartphone?

Din păcate, nu avem nicio influență asupra parametrilor tehnici ai chestionarelor furnizate de partenerii noștri. Se întâmplă ca, din motive tehnice, sondajul să funcționeze corect doar pe un anumit dispozitiv.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.