Când sondajul este întrerupt, îl pot relua?

Din păcate, nu puteți relua un sondaj care a fost inițiat o singură dată.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.