Czy mogę założyć wiele kont?

Nie. Na naszym panelu możesz utworzyć tylko jedno konto. Próba otwarcia kilku kont może doprowadzić do likwidacji Twojego konta i usunięcia wszystkich zgromadzonych punktów. Zostało to wyjaśnione w Regulaminie, którego warunki zostały przez Ciebie zaakceptowane podczas rejestracji

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.