Nu înțeleg întrebările din sondajul de profil.

Formatul sondajului de profil este același pentru toți respondenții. Dacă aceste întrebări nu se aplică pentru dvs., vă rugăm să răspundeți „nu se aplică” sau pur și simplu să le ignorați.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.