Nu pot finaliza sondajul de profil.

Ștergeți cookie-urile site-ului web și, de preferință, și memoria cache, apoi reîmprospătați pagina. Acest lucru ar trebui să rezolve problema.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a vedea cum puteți șterge cookie-urile și numerarul:

Resetați cookie-urile pe Android

Resetați cookie-urile pe iOS

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.