Pot vedea răspunsurile mele pentru orice sondaj în panoul meu?

Numai răspunsurile pe care le-ați dat în sondajele de profil sunt vizibile în panou. Răspunsurile din alte sondaje nu sunt vizibile în contul dvs. de panou.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.