Rozpocząłem wypełnianie ankiety, ale nie mogłem jej ukończyć. Dlaczego?

Istnieje kilka przyczyn, dla których taka sytuacja może się zdarzyć, w tym:

1. Ankieta została już zamknięta: Ankiety są aktywne tylko przez określony czas. Gdy czas ten upłynie, nie będzie możliwe rozpoczęcie wypełniania ankiety. Dlatego zachęcamy Cię do reagowania na zaproszenia do ankiet możliwie jak najprędzej.

2. Znalazłeś się poza grupą docelową lub zostałeś wyeliminowany: Czasami Twój profil nie odpowiada kryteriom ankiety. Oznacza to, że znajdujesz się poza grupą docelową danej ankiety. Ankiety, z których jesteś wyeliminowany nie liczą się jako ukończone i nie nalicza się za nie wynagrodzenia.

3. Podwójne uczestnictwo: Jeśli już brałeś udział w danej ankiecie (ukończyłeś ją już lub zostałeś wyeliminowany) i próbujesz rozpocząć ją od nowa, nie otrzymasz ponownego dostępu do kwestionariusza.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.