Pot combina punctele și soldul de numerar?

Din păcate, aceste două solduri nu pot fi combinate. Aceste solduri sunt independente, iar suma solicitată este plătită separat după atingerea sumei minime de plată.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.