Czemu nie dostaję żadnych ankiet do wypełnienia? / Jak często będę otrzymywać zaproszenia do ankiet?

Niestety nie jesteśmy w stanie określić, jak wiele zaproszeń będziesz otrzymywać dziennie. Nie możemy także powiedzieć Ci, kiedy je otrzymasz. Ankiety wysyłane są automatycznie, gdy Twój profil odpowiada wymaganiom danego badania. Uczestnicy są wybierani losowo, mogą też być poddani selekcji wstępnej, której wyniki uzależnione są od różnych czynników, takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania itp. Aby zwiększyć swoje szanse, upewnij się, że wszystkie wątki tematyczne w Twoim profilu członkowskim są wypełnione. Członkowie z całkowicie uzupełnionymi profilami mają priorytet i w związku z tym – więcej szans na otrzymanie zaproszeń do ankiet.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.