Môžem kombinovať bodový a hotovostný zostatok?

Tieto dve zostatky sa, žiaľ, nedajú kombinovať. Tieto zostatky sú nezávislé a požadovaná suma sa platí osobitne po dosiahnutí minimálnej výšky platby.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.