Aký je rozdiel medzi hotovosťou a zostatkom bodov?

Finančné prostriedky sa pripočítavajú k hotovostnému zostatku za vyplnený prieskum (tieto prostriedky pochádzajú od externých spoločností, ktoré dopĺňajú prieskumy na našom paneli).

Peniaze je možné vybrať po vybraní minimálnej sumy na účet PayPal alebo vo forme kódov GCodes.

Druhým zostatkom, ktorý sa počíta do bodov, sú prostriedky pridelené priamo z panelu TGM.

V tejto chvíli sa body udeľujú za:

- vyplnenie profilu
- keď sa nekvalifikujete do prieskumu (uzavretý projekt, nekvalifikujete sa do prieskumu, alebo keď je zadanie úplné)
- provízie z pridruženého programu

V blízkej budúcnosti zavedieme aj bodové prieskumy od nových poskytovateľov prieskumov.

Body je možné vyberať po nazbieraní minimálneho počtu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.