Existujú nejaké ďalšie možnosti platby?

Možnosti platby budú závisieť od jednotlivých krajín a politík ich vlád týkajúcich sa online platieb. Niektoré krajiny majú obmedzenia, pokiaľ ide napríklad o PayPal, v takom prípade poskytujeme alternatívnu metódu, napríklad GCodes alebo Amazon Gift Certificate.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.